Ako vybrať správne lyže

Pri výbere správnych lyží je dôležite sebakriticky zhodnotiť svoje lyžiarske zdatnosti a techniku lyžovania.